Panaszfelvételi jegyzőkönyv

Ügyfél neve, a rendelés száma:

 

Ügyfél állandó lakcíme, székhelye, levelezési címe: 

Telefonszáma és e-mail címe:

 

Az értesítés módja:

 

A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja: 

A panasz részletes leírása, panasz okának és a konkrét igényeknek a megjelölésével:

 

A panaszt alátámasztó dokumentumok másolata: mellékelve/nincs ilyen 

Az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke:

 

 

 

 

 

Dátum:  

 

 

        -----------------------------                                                            ------------------------------------   

            jkv. felvevő ügyintéző                                            panaszt előterjesztő ügyfél aláírása 

 

 

 

A jelen jegyzőkönyv egy másolati példányát átvettem:  

Dátum:

 

ügyfél aláírás